Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Kerstinloop Hart van Hellevoet 26 decemberNog even en het jaar is alweer voorbij. Dedecembermaand is voor sommige van ons een drukke feestmaand, voor anderedaarentegen, is het een maand van eenzaamheid. Juist in deze maand is deconfrontatie met het gemis van dierbaren en het gebrek aan een sociaal netwerkhet grootst.
Om deze reden organiseert het SBO dit jaar in samenwerking met de RotaryclubHellevoetsluis een sfeervolle Kerstinloop. U krijgt een lekker bakje koffie metzelfgebakken zoetigheid, er wordt door de Rotarians een quiz georganiseerd enuiteraard is de zaal in kerstsfeer aangekleed. 

Iedereen die, om wat voor reden dan ook, op dezedag behoefte heeft aan 'warm' gezelschap is van 10:30 - 13:00 uur harte welkomin Hart van Hellevoet (De Eik 68).