Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Onrecht of stommiteit !Het is bijzonder schokkend om te lezen dat kinderen worden afgerekend op de gezinssituatie thuis, het ad.nl kwam met een artikel over OBS de Wateringen ( Hellevoetsluis) en de vrijwillige ouderbijdrage. De algemene verontwaardiging is bijzonder hoog. Maar waarom raakt het zo ineens de algemene opinie ?

De kerstdagen zijn aanstaande, en zoals we allen weten zijn we dan verplicht aardig te doen tegen elkaar. Onrecht op te heffen en elkaar te overladen met cadeau's. Helaas blijkt het maar weer dat gezelligheid zich niet laat sturen. Het gaat over geld, dit speelt het hele jaar door. Het ene gezin heeft ( net) voldoende het andere gezin komt zwaar tekort. Dit heeft zijn weerslag op de levensvreugde.

De "armen" bestaan uit meerdere kampen, de bovengrondse en de ondergrondse. De bovengrondse zijn de mensen die een uitkering genieten. De ondergrondse zijn werkenden die net onvoldoende inkomen hebben. Maar er bestaat ook nog de zg tussenstroom. Dit zijn uitkerings-mijders ! Bewust of onbewust dat dan wel weer. Deze groep is onbereikbaar voor fondsen, hulp en staat doodeenvoudig niet geregistreerd als zijnde doelgroep. Wie zijn deze mensen en wat beweegt hun om geen financiële bijstand aan te vragen ?

Rondvraag leert dat dit meerdere oorzaken heeft. Onwetendheid van voorzieningen en schaamte / trots. Een van de meest bekende oorzaken zijn: De ambtelijke regeltjes van de participatiewet. Persoonlijke ervaringen met de Sociale Zaken en UWV. Maar de hoofdreden is de publieke opinie die al jaren gespint wordt door de regeringspartijen en het neoliberale gedachtegoed. Wie niet werkt zal niet eten. Uitkeringen zijn voor de allerarmsten ! Als je een uitkering geniet ben je een paria van de maatschappij. Nu zijn er in Hellevoetsluis wel degelijk voorzieningen voor deze mensen. Van de 900 ingeschrevenen zijn er minimaal 200 die in aanmerking komen voor deze bijzondere hulp. Dit komt omdat de uitkeringen gestapeld zijn oftewel niet uitgesplitst. Administratief geeft dit voor de buitenwereld een onjuist beeld. De groepen die een uitkering genieten zijn: Ouderen boven 65+ die onvoldoende lang in Nederland gewoond hebben om een AOW op te bouwen. Deze worden aangevuld door de bijstand. Dan nog een groep arbeidsongeschikten die niet langer een werkvloer van dichtbij zullen zien, we denken hier aan mensen die chronische ziekten hebben of erger. De normale groep werklozen is ook vertegenwoordigd. Maar de grootste groep die we helaas niet aantreffen in de cijfers zijn mensen die werken in Flex betrekking. De een vraagt wel een aanvullende bijstand aan de ander niet. Over deze groep gaat het met name.

10 dagen werk in de maand, laten we dit als voorbeeld noemen, een inkomen van om de nabij 900 euro. De vaste lasten kunnen niet elke maand betaald worden. Het minimum is 1350 euro ( 70% minimum loon, voor gezinnen). Een aanvraag aanvulling inkomen is dan zeker op zijn plaats, maar wordt niet gedaan. De reden ? De verrekening met een uitkering is achteraf, trage verwerking en opbouw van schulden als er iets misgaat met de verrekening.

2e oorzaak. Onbekendheid met het begrip bijzondere bijstand. Dat is alleen voor de uitkeringsgerechtigde van de lokale Sociale zaken. De website van de gemente is hier echter wel duidelijk.

Citaat: Het belangrijkste misverstand dat we uit de wereld willen is dat mensen niet alleen met een uitkering recht hebben op bijzondere bijstand. Ook als u een laag inkomen heeft uit werk kunt u een aanvraag doen.

U kunt bijvoorbeeld individuele bijzondere bijstand aanvragen voor: reiskosten bij ziekenbezoek of meerkosten die u maakt zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ook kosten voor rechtsbijstand of kosten voor bewindvoering of mentorschap die door de rechter is opgelegd kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Voorwaarden

-    U bent een inwoner van Hellevoetsluis en u bent 18 jaar of ouder.

-    Er is geen recht op studiefinanciering via de Wet Studie Financiering.

-    U kunt de bijzondere, maar noodzakelijke kosten niet zelf betalen met uw inkomen of van uw spaargeld.

-    Uw spaargeld is niet meer dan het vermogen dat u voor de algemene bijstand mag hebben. Kijk voor de juiste bedragen op de website van de Rijksoverheid over de Bijstand.

-    U heeft onvoldoende andere mogelijkheden, zoals hulp van uw familie of de toeslagen om de kosten te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zorgtoeslag en de Huurtoeslag, maar ook de jaarlijkse kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de voorlopige belastingteruggave van hypotheekrente via Belastingdienst.

-    Bij zorgkosten is de vergoeding vanuit uw Basis Ziektekostenverzekering en de Aanvullende Ziektekostenverzekering  onvoldoende en kunt u geen gebruik maken van de voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de teruggave van zorgkosten via de Belastingdienst.

Einde citaat.

De moeite die men moet doen om de eindjes aan elkaar te knopen is voor de meeste een "laat maar" situatie. Dan spreek ik nog niet over de mensen die bewust geen beroep doen op uitkeringen. Privacy is dan de boosdoener, Ik wil niet in beeld komen bij gemeentelijke instellingen want ik ben de trotse burger die werkt en uitkeringen zijn niet voor mij weg gelegd. Stel dat de buren het weten, dan ben ik zo maar een klaploper die profiteert van de algemene pot. Valse schaamte die niet te doorbreken is.

Daarom zou het goed zijn, zeker in deze tijd, die eigen bijdragen en "vrijwillige" bijdragen in het geheel te schrappen. Zeker in het openbare onderwijs. Het is nog steeds een nuts voorziening en ook nog eens verplicht. Meedoen dient voor iedereen mogelijk te zijn, van multimiljonair tot uitkeringsgerechtigden. Hoe dat zou moeten ? De lokale verkiezingen komen eraan ! De meeste aspirant raadsleden en wethouders hebben geen flauw idee. Bepaalde burgers wel, zij zien echter niets in de lokale politiek. Toch roep ik deze burgers aan naar voren te komen en de ideeën in te brengen. Hoe ? Een e-mailtje naar de gemeente sturen ? De campagne van de partijen volgen en in gesprek gaan. Natuurlijk zitten de aspirant politici ook niet stil en speuren zij de sociale media af. Ook wordt er spoedig een platform ontrold waar men oproepen kan doen en in gesprek kan raken met de plannenmakers. Dit platform is een soort van Facebook en heeft nu de werktitel "Fijn je te zien".

Veranderen gaat niet in 24 uur, maar bovenstaande uitwassen dienen te worden uitgebannen. Ook de aller armsten doen mee, zeker op Voorne. U heeft de aandacht !

Dr.Snuggles