Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

thema ochtend religies en traditiesDonderdag 26 april j.l. heeft de eerste Koffie Gemixt themaochtend plaatsgehad in het wijkgebouw aan de Ploegschaar 13 te Hellevoetsluis. Het thema dat besproken werd was "wat en hoe geloof jij?"

De aanwezigen vertegenwoordigden verschillende religies en levensbeschouwingen. Er waren o.a. een katholiek, een adventiste, een aantal moslima's, een paar dames van de evangelische gemeente, een atheïste, een dame met een gereformeerde achtergrond en iemand die zich als 'spiritueel georiënteerd' omschreef.

Nadat iedereen zich had voorgesteld en kort had verteld welk geloof of levensbeschouwing men aanhangt, ging het gesprek al gauw over basiswaarden. Geconcludeerd kon worden dat er één fundamentele grondgedachte door alle aanwezigen gedeeld wordt, namelijk de gedachte dat wij zelf het goede voorbeeld moeten geven: handel zelf altijd zoals je wilt dat andere mensen zich gedragen.

Er werden veel vragen over en weer gesteld, o.a. over de rol van Jezus. Het was een eye-opener voor de moslima's dat een aantal van de aanwezigen hem als zoon van god beschreef, in de koran is hij immers, net zoals Mohammed, een profeet. Luther kwam ter sprake en de beeldenstorm, en ook de negatieve aandacht die de moslima's ervaren naar aanleiding van de daden van IS. En hoe jammer het is dat extremisten in welke hoedanigheid dan ook een negatieve stempel kunnen drukken op een grote groep welwillenden. Er werd verbazing geuit over het feit dat de atheïste als ongelovige zoveel over de verschillende religies wist.

Al met al vloog de tijd voorbij en bleven nog veel interessante onderwerpen onbesproken. Vandaar dat er is afgesproken om, voorlopig in dezelfde samenstelling,  binnenkort weer bijeen te komen voor een volgende themaochtend.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar misprangers@gmail.com