Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

2018 2017
Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
De kerstdagen van 2017 zijn passe, de restanten van de diverse maaltijden zijn verwerkt of terecht gekomen bij de spoeling voor de varkens. Nog meer anderen zijn creatief geworden om de maaltijden die over zijn te verstrekken aan de wat minder bedeelden. Dat geeft een goed gevoel, iets weggeven !We gaan richting het eindejaarsfeest, knallend erin, tot ergernis van velen, uitgezonderd de jeugd die geniet van alle explosieven. Rekening houden met dieren, die weer angstig in de badkamer of op andere plaatsen in huis, zich verstoppen. Niet alleen dieren die angstig zijn voor het nationale vuurwerkfestijn, algedacht aan de vluchtingen van het oorlogsgeweld uit Afrikaanselanden en Arabische landen ? Die verblijven hier namelijk ook en er zijn erbij die voor elk knalletje of fluitend geluid wegduiken onder de tafel in hun eigen huis of opvangadres.Seen it, Done that. Vroeger vond ik vuurwerk prachtig, mooie sierpijlen inde lucht en daarbij de mooie knallen. ‘s-nachts met de vriendengroep op pad en achteloos rotjes gooien. In oorlogslanden speelt dit zich ook af, maar dan tussen strijdende partijen. De rotjes zijn dan handgranaten. Wellicht kunt U zich dan verplaatsen inde situatie waar deze mensen vandaan komen ?In het nieuwe jaar 2018 worden de goede voornemens van kracht. Stoppen met roken ? Stoppen met onverdraagzaam zijn, dat ene verplichte familiebezoekje brengen ? Een nieuwe partner scoren ? Problemen oplossen van openbare aard ? Twee gemeenten op Voorne zijn ermee begonnen. Brielle en Hellevoetsluis komen met een sociaal platform. Een sociaal platform, wat is dat nu weer ? Stelt U zich voor een grote lege zaal met een podium. Op dat podium een lessenaar met een lichtje en een glas water. U stapt op dat podium en gaat achter de lessenaar staan. “Dames en Heren”, begint U, “Ik wil U erop wijzen dat ik mijzelf eenzaam voel”, “We zitten achter ons schermpje maar maken geen contact meer.”. “Wie wil er gebruik maken van mijn opslagloods voor het organiseren van een overdekte rommelmarkt ?” Als U dit beeldend ziet kunt U zich voorstellen dat dit doet denken aan Facebook, Marktplaats. En wat de Amerikanen kunnen, kunnen wij ook. Enige jaren geleden bestond Hyves, eigenaar ?De Telegraaf media Groep. Het ging om geld verdienen. Op het platvorm Hyves was het levendig, advertenties, spelletjes, contacten leggen. Het ging over gezelligheid, praten met elkaar, ontmoeten. Ja ontmoeten van jong tot oud. Maar Hyves stopte en Facebook kwam inbeeld. Wat opviel was dat niet iedereen deelnam. Gevaar voor de privacy, censuur, en regeltjes die op Amerikaanse maatschappij sloegen. Geen vrouwenborst te zien. Wel bloederige filmpjes en oostblokkers die rare dingen deden. Kinderkiekjes van trotse oudersen, foto’s van uitvaarten waarbij de overleden persoon vol in beeld lag. Daaronder een duimpje, kun je aanvinken “Dat is leuk”.Mensen uiten daar ook hun ongenoegen over maatschappelijke dingetjes, de zwarte piet o.a. Het gevoerde politieke beleid in Nederland. Wilders met PVV en de “haatbaarden”. Enige jaren geleden in Haren een uitnodiging voor een feestje. Project X werd geboren. Want feestjes staan garant voor plezier en lol. 10.000 mensen kwam er erop af. Dank U wel openbare agenda ! Een particulier die ineens per ongeluk een rave feest gaat geven, terwijl het feestje besloten was. Politie, ME en burgemeester in een paniekstuip. De kracht van een sociaal platform.Dat kunnen wij ook op Voorne. Hulp bieden aan particulieren door particulieren, aankondigingen van verenigingen die een open dag hebben, Bedrijven die hun bereikbaarheid willen verbeteren, evenals instanties van het algemene nut die iets hebben mee te delen. Discussies voeren met plaatsgenoten. Laten weten waar voor inwoners wat te doen en heel belangrijk mede te delen waar schoenen wringen of hotspots zijn waar het niet goed gaat. Een gesprekje aangaan met raadsleden en ambtenaren. De plaatselijke huisartsen vragen waarom die HAP weg is en hoe men dit dient op te vangen. Kortom een directe stem om buiten de verkiezingen om, het bestuur van een stad of dorp te bewegen fouten of kromheden te herstellen. Iedereen mag meedoen en zijn zegje doen. De twee gemeenten gaan zeker luisteren naar hun inwoners, niet het selecte groepje wat politiek geïnteresseerd is. Wat moet er veranderen ? Welke buurten verpauperen en wat is nodig om dit te voorkomen ? De gevestigde partijen volgen het advies van DenHaag, maar de slimme burger gaat voor de lokale partijen. Voor Brielle is dat de OLP ( Onafhankelijke Lokale Partij ). Voor Hellevoetsluis het IBH ( Inwoners Belang Hellevoetsluis ). Deze partijen weten wat er leeft in de gemeenten en zijn bewust dat hun gemeenten geen “Den Haag” heten. De gewoonte stemmers gaan voor PvdA en de VVD. Omdat vader / moeder dit ook deed. Daarom denk zelf en denk vrij, iedereen bij elkaar brengen om er iets moois van te maken heet “Verbinden”. Er zijn nu 33 buurtverbinders actief geworden die als een razende werken om voor U het platform voor te bereiden. Dus als U wilt weten wat er mogelijk is ? Schrijf maar in ! Want “Brielle bruist” en Hellevoetsluis zit nog in de fles ! De digitale brug ligt er, voor jong en oud. Daarom de titel, Brielle en Hellevoetsluis vinden het, http://fijnjetezien.nl. In 2018 nieuws en activiteiten voor en door particulieren zonder censuur. Interactief, zodat U weet wat er speelt ( ja ook spelletjesop het spel-plein) en hierop invloed kan uitoefenen.Een heel voorspoedig 2018, en tot ziens op het nieuwe platform ?Dr.Snuggles
Het is bijzonder schokkend om te lezen dat kinderen worden afgerekend op de gezinssituatie thuis, het ad.nl kwam met een artikel over OBS de Wateringen ( Hellevoetsluis) en de vrijwillige ouderbijdrage. De algemene verontwaardiging is bijzonder hoog. Maar waarom raakt het zo ineens de algemene opinie ?De kerstdagen zijn aanstaande, en zoals we allen weten zijn we dan verplicht aardig te doen tegen elkaar. Onrecht op te heffen en elkaarte overladen met cadeau’s. Helaas blijkt het maar weer dat gezelligheid zich niet laat sturen. Het gaat over geld, dit speelt het hele jaar door. Het ene gezin heeft ( net) voldoende het andere gezin komt zwaar tekort. Dit heeft zijn weerslag op de levensvreugde.De“armen”bestaan uit meerdere kampen, de bovengrondse en de ondergrondse. De bovengrondse zijn de mensen die een uitkering genieten. De ondergrondse zijn werkenden die net onvoldoende inkomen hebben. Maar er bestaat ook nog de zg tussenstroom. Dit zijn uitkerings-mijders ! Bewust of onbewust dat dan wel weer. Deze groep is onbereikbaar voor fondsen, hulp en staat doodeenvoudig niet geregistreerd als zijnde doelgroep. Wie zijn deze mensen en wat beweegt hun om geen financiële bijstand aan te vragen ?Rondvraag leert dat dit meerdere oorzaken heeft. Onwetendheid van voorzieningenen schaamte / trots. Een van de meest bekende oorzaken zijn: De ambtelijke regeltjes van de participatiewet. Persoonlijke ervaringen met de Sociale Zaken en UWV. Maar de hoofdreden is de publieke opinie die al jaren gespint wordt door de regeringspartijen en het neoliberale gedachtegoed. Wie niet werkt zal niet eten. Uitkeringen zijn voor de allerarmsten ! Als je een uitkering geniet ben je een paria van de maatschappij. Nu zijn er in Hellevoetsluis wel degelijk voorzieningen voor deze mensen. Van de 900 ingeschrevenen zijn er minimaal 200 die in aanmerking komen voor deze bijzondere hulp. Dit komt omdat de uitkeringen gestapeld zijn oftewel niet uitgesplitst. Administratief geeft dit voor de buitenwereld een onjuist beeld. De groepen die een uitkering genieten zijn: Ouderen boven 65+ die onvoldoende lang in Nederland gewoond hebben om een AOW op te bouwen. Deze worden aangevuld door de bijstand. Dan nog een groep arbeidsongeschikten die niet langer een werkvloer van dichtbij zullen zien, we denken hier aan mensen die chronische ziekten hebben of erger. De normale groep werklozen is ook vertegenwoordigd. Maar de grootste groep die we helaas niet aantreffen in de cijfers zijn mensen die werken in Flex betrekking. De een vraagt wel een aanvullende bijstand aan de ander niet. Over deze groep gaat het met name. 10 dagen werk in de maand, laten we dit als voorbeeld noemen, een inkomen van om de nabij 900 euro. De vaste lasten kunnen niet elke maand betaald worden. Het minimum is 1350 euro ( 70% minimum loon,voor gezinnen). Een aanvraag aanvulling inkomen is dan zeker op zijn plaats, maar wordt niet gedaan. De reden ? De verrekening met een uitkering is achteraf, trage verwerking en opbouw van schulden als er iets misgaat met de verrekening. 2e oorzaak. Onbekendheid met het begrip bijzondere bijstand. Dat is alleen voor de uitkeringsgerechtigde van de lokale Sociale zaken. De website van de gemeente is hier echter wel duidelijk.Citaat: Het belangrijkste misverstand dat we uit de wereld willen is dat mensen niet alleen met een uitkering recht hebben op bijzonderebijstand. Ook als u een laag inkomen heeft uit werk kunt u een aanvraag doen. U kunt bijvoorbeeld individuele bijzondere bijstand aanvragen voor: reiskosten bij ziekenbezoek of meerkosten die u maakt zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ook kosten voor rechtsbijstand of kosten voor bewindvoering of mentorschap die door de rechter is opgelegd kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.Voorwaarden- U bent een inwoner van Hellevoetsluis en u bent 18 jaar of ouder.- Er is geen recht op studiefinanciering via de Wet StudieFinanciering.- U kunt de bijzondere, maar noodzakelijke kosten niet zelf betalen met uw inkomen of van uw spaargeld. - Uw spaargeld is niet meer dan het vermogen dat u voor de algemene bijstand mag hebben. Kijk voor de juiste bedragen op de website vande Rijksoverheid over de Bijstand.- U heeft onvoldoende andere mogelijkheden, zoals hulp van uw familie of de toeslagen om de kosten te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aande Zorgtoeslag en de Huurtoeslag, maar ook de jaarlijkse kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de voorlopige belasting teruggave van hypotheekrente via Belastingdienst. - Bij zorgkosten is de vergoeding vanuit uw Basis Ziektekostenverzekering en de Aanvullende Ziektekostenverzekering onvoldoende en kunt u geen gebruik maken van de voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de teruggave van zorgkosten via de Belastingdienst.Einde citaat.De moeite die men moet doen om de eindjes aan elkaar te knopen is voor de meeste een “laat maar” situatie. Dan spreek ik nog niet over de mensen die bewust geen beroep doen op uitkeringen. Privacy is dan de boosdoener, Ik wil niet in beeld komen bij gemeentelijke instellingen want ik ben de trotse burger die werkt en uitkeringen zijn niet voor mij weg gelegd. Stel dat de buren het weten, dan ben ik zo maar een klaploper die profiteert van de algemene pot. Valse schaamte die niet te doorbreken is.Daarom zou het goed zijn, zeker in deze tijd, die eigen bijdragen en“vrijwillige” bijdragen in het geheel te schrappen. Zeker in het openbare onderwijs. Het is nog steeds een nuts voorziening en ook nog eens verplicht. Meedoen dient voor iedereen mogelijk te zijn, van multimiljonair tot uitkerings gerechtigden. Hoe dat zou moeten ? De lokale verkiezingen komen eraan ! De meeste aspirant raadsleden en wethouders hebben geen flauw idee. Bepaalde burgers wel, zij zien echter niets in de lokale politiek. Toch roep ik deze burgers aannaar voren te komen en de ideeën in te brengen. Hoe ? Een e-mailtje naar de gemeente sturen ? De campagne van de partijen volgen en in gesprek gaan. Natuurlijk zitten de aspirant politici ook niet stil en speuren zij de sociale media af. Ook wordt er spoedig een platform ontrold waar men oproepen kan doen en in gesprek kan raken met de plannenmakers. Dit platform is een soort van Facebook en heeft nu de werktitel “Fijn je te zien”.Veranderen gaat niet in 24 uur, maar bovenstaande uitwassen dienen te worden uitgebannen. Ook de aller armsten doen mee, zeker op Voorne. U heeft de aandacht !Dr.Snuggles
De kerstdagen komen eraan en daarna de jaarwisseling. Kerst shows en wat dan al niet meer. Allemaal ter ere van de grote Euro. Gezelligheid kent geen tijd. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het niet voor iedereen gezellig is. Gebroken gezinnen, armoede en sociale isolatie. Behalve de TV met de nodige kerstfilms is weer niets te beleven. We whatś-appen, Facebooken en de lichten gaan veel vroeger aan. Op Voorne wordt er niet gesproken over vuurwerk verbod. Wel een carbidprobleem in Westvoorne. Lekker knallen in de duinen van Oostvoorne. Je stoort er niemand mee. Behalve een enkele vliegende rat. Het voormalige autostrand, ingeklemd tussen de zware industrie, is bestempeld als een natuurgebied. Zand is gras geworden, meeuwen schijnen te broeden aldaar. Jawel zelfs in de winter ! Dus de knallen verstoren het eco-leven aldaar. De mening van een groepje natuur-terroristen. Op 700 meter liggen de schoorstenen van de Eon, de kolenheuvels van Frans Swarttouw en meer herrie makende bedrijven.Dus wat voor een verschil maakt het als men daar het culturele Carbidschieten uitvoert ? Het is toch wat, die jeugd, geen rekening houden met de vogeltjes. Het plezier, door enkele zuurpruimen die zeggen natuurbeschermers te zijn, wordt dus ontzegd. Vertrek dan maar naar de Hoge Veluwe is de mening van de zwijgende meerderheid. Natuurlijk zijn we trots op onze recreatie en natuur hotspots, te meer omdat het is ingeklemd door zware industrie. Verdraagzaamheid is de rode draad in december. Het ging al mis op 1 december ! De zwarte Piet discussie werd door de Gooise media opgedrongen. Op Voorne was gelukkig alles normaal. Kinderen van ons eiland werden getrakteerd op een intocht compleet met zwarte pieten. In Hellevoetsluis waren er eerst de pieten en toen een week of 2 later Sinterklaas. Feest! En zo hoort het ! De kerstdagen ? Ik zag op de sociale media eenoproep passeren van een groot gezin. Wie eenzaam is met de kerstdagen, kom gerust bij ons eten. Zo kan het dus ook maar of dit gezin een mee-eter heeft is helaas nog niet bekend. Sommige mensen begrijpen waar het om draait met de kerst, anderen zwelgen in de glamour naar Amerikaans model en vreten zich vol. De resten van deze maaltijden belanden steevast in de afvalstromen. Maar de winkels draaien een top omzet ! De Moslim, Koptische christenen en Pinkstergemeente vieren ook kerst, geheel op eigen wijze. Meedoen is belangrijker. Maar vieren ze de geboorte van Jezus ? Nee, ze kennen hem niet. Kerken maken zich op voor de kerstnachtdienst. Ze zitten vol. Natuurlijk zijn ook onze import vluchtelingen van de partij. Cultuur is dat. Samenzang, muziek en kaarsen voor de sfeer.Verbroedering en verdraagzaamheid. Daar draait het met kerst om. Dat de verdraagzaamheid de rest van het jaar niet geld is goed te merken.Zelfs in de lokale politiek wordt ruzie gemaakt. Maar wat is het fijne vanruzie ? Het goedmaken. Want de Voornenaar mag dan stug zijn, van de gebruiken blijf je af ! In Maart 2018 zijn er verkiezingen op Voorne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De oude garde neemt afscheid, zo ook in mijn woonplaats. Dat gaat gepaard met “Oei, als dat maar goed gaat”. De begroting voor de Stad is opgemaakt en door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit is een erfenis voor de nieuwe aspirant Raadsleden die zeker niet fijn is. Progressief beleid wordt zo afgestopt. We gaan het zien in april als de nieuwe raden met nieuw bloed zich gaan aandienen. Ettelijke keren zal de begroting moeten worden opengebroken om de burgers van Voorne te bedienen. De Huisartsenpost terug ! Waar ? In elke gemeente zou er zeker 1 moeten komen. Voorzieningen voor de oudere jeugd. Bescherming tegen de zware industrie. De veiligheid is al jaren in het geding. Ook de infrastructuur op Voorne behoeft aanpassing. Knopen worden doorgehakt zoals het zou moeten. Voorde inwoners van Voorne. Samenwerken is gewenst, dat gebeurd ook. Nu wordt er druk onderling ge-net-werkt. Bovengronds ziet men weinig in samenwerking. De zucht naar macht wordt gevreesd. Dat is de oude garde die er zo over denkt. Het nieuwe bloed ziet het en buigt het naar voordelen voor de inwoners. Laten we afspreken dat het het helej aar kerst is op Voorne. De schouders eronder met respect voor iedereen !Dr.Snuggles
Voorne, het eiland waar ik geboren en getogen ben. Het eiland van dehardwerkende Nederlander ? Nee, een stel eigenheimers vanverschillend allooi. Westvoorne, bestaand uit Tinte, Oostvoorne enRockanje zijn de agrariërs en miljonairs. Import Rotterdammers verblijven op het Kruiniger gors en recreëren op de “Beer” (Brielse Maas ).Brielle,de “hoofdstad” van Voorne, bestaand uit Vierpolders en Zwartewaal, is een stad gevuld met inwoners van het “ons kent ons”.Hellevoetsluis,ook een vestingstad net als Brielle, bestaand uit Nieuwenhoorn,Vlotbrug en per 1 januari 2018 Oudenhoorn is de groeikern voor Rotterdam en omstreken. Enorm veel inwoners uit de gemeente Rotterdam sinds de jaren 80 hebben zich gevestigd in Hellevoetsluis. Wat mij opvalt is dat er geen connectie is tussen de inwoners van de diverse gemeenten. Wel is een samenwerking op handen tussen deze gemeenten. De politieke interesse onder de inwoners op Voorne is voornamelijk VVD gericht, met een vleug CDA en de lokale partijen. Werk en recreatie staan op de voorgrond. Helaas gaat er ook zoveel mis en worden bepaalde groepen totaal niet gehoord. We kennen het debacle SP in Hellevoetsluis. De PvdA die het ondergronds voor het zeggen heeft,heeft zijn langste tijd gehad. De personen in de diverse fracties stoppen ermee. Een leegte blijft over, verschuivingen van sleutelfiguren naar andere partijen is een feit als ik de plaatselijke berichtgeving moet geloven. Ondertussen ontbreekt het aan fantasie en daadkracht in alle politieke partijen. Hoe dat komt ? Al die “oldtimers” bepalen wat er moet gebeuren. Nieuw bloed ? Wordt belachelijk gemaakt en weggezet als een stel geestelijkgehandicapten. Dat is wat er aan de hand is ! De ivoren toren en het pluche overheersen de mening en beleving van de Voornenaar. Verplaatsing in de personen en behoeften is niet mogelijk, gezien deleeftijden en ervaringen van de zittende politici. Protocollen en oeverloos geouwehoer over noodzakelijke ingrepen op het eilandzijn mede oorzaak dat politiek niet leeft. U wilt de gemeenteraad in? “Waarom zou ik ?” antwoord de meerderheid van de jeugd ( 18-35 jaar).Ondertussen beslissen de “oldtimers” over de jeugd maar respecteren niet de wensen. Waar blijven de fastfood restaurants ? Waar zijn de dancings? Waar zijn de jeugdverenigingen ? Ze zijn er niet meer of heel erg afgeslankt. Bioscopen ? Ze zijn er wel maar exploitatie is bloedduur. Niet het gewenste filmaanbod. Ondertussen worden er wel plannen ingediend die door provinciale politiek worden afgeschoten. En zo gebeurd er meer wat niet naar de zin is van de burger. Ouderen komen er goed van af. Die hebben fietspaden, praatgroepen en gereduceerd vervoer. Clubjes zoals de ANBO, SBO staan voorop om zoveel mogelijk de ouderen het naar de zin te maken. Jeugd ? Een speeltuin is al teveel gevraagd. Er zijn uitzonderingen maar de ruchtbaarheid die eraan gegeven wordt is minimaal.De hete hangijzers, en die gelden niet alleen voor de jeugd, zijn: jongeren-recreatie, vervoer, scholing, veiligheid, wonen en voorzieningen van sociale aard. Daar doet de politiek iets mee en zeker op lokaal niveau. Dus Voornenaar, zoek ze op die politici, en laat weten wat er speelt in Uw beleving. Wat moet anders ? Wat kunnen de politici voor u betekenen ? De vraag stellen is hem ook beantwoorden. Praat mee, deel ideeën. Maak Voorne weer mooi en prettig !Dr.Snuggles(Dr.Snuggles is sterschrijver op Blog http://urubin.com ) met 400.000views per dag )
Er wordt in de wijk Rugge een nieuwjaars receptie gehouden in Bahurium op 6 januari 2018 van 1930 tot 2130 uur
Pagina's (1): 1