Op deze pagina vind je tips over besparingen van energie in mijn huis.
Wij ondersteunen kwetsbare (oudere) bewoners die zelfstandig wonen. Dit doen wij door verschillende diensten en producten aan te bieden o...
Het Centrum Vrijwilligerswerk Voorne met afdelingen in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne helpt en ondersteunt bij het vinden van leuk...
De Dorpshuiskamer is een ontmoetingsplek in Rockanje waar inwoners naar toe kunnen komen, die om welke reden dan ook tussen wal en schip ...
In het Alzheimer Café Brielle komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen.Wat is een Alzh...
Krachtige wijken zijn belangrijk om te zorgen dat alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. Veel van het leven van inwoners speelt zic...
MEE MantelzorgMantelzorg- en vrijwilligersondersteuning in Brielle, Hellevoetsluis en WestvoorneAls u langdurig en onbetaald zorgt voor e...
Stichting Zuidwester ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle facetten van het leven. In Hellevoetsluis zijn verschill...
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een groep inwoners uit Hellevoetsluis, aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. ...
Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en allen een ondersteuningsvraag hebben. Iedereen onder...