Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Weekprogramma

Weekprogramma


Maandag

10:00 tot 12:00 - Koffieochtend

Dinsdag

13:00 tot 15:00 Creamiddag

Vanaf 19:30 tot 22:30 - Klaverjassen

Woensdag

14:00 tot 15:30 - KidsKnutselClub

18:00 tot 20:30  Buurtdiner Elke eerste woensdag van de maand

Donderdag

15:00 tot 16:30 - Dock jongeren spreekuur

Vrijdag

10:00 tot 12:00 - Koffieochtend

Met elke eerste vrijdag van de maand: inloopuurtje met de wijkverpleegkundige 

en elke laatste vrijdag van de maand : inloopuurtje van de wijkagent.

 19:30 tot 23:00 Spellenavond  In de even weken.