Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Bestuur en organiseren

Vacatures voor vrijwilligers die iets willen betekenen op het gebied van bestuur en organiseren.
Secretaris Groei & Bloei afdeling Voorne (7.096)


Groei & Bloei afdeling Voorne is een van de afdelingen van de landelijke vereniging. De afdeling Voorne bestrijkt het gebied Oostvoorne, Rockanje, Tinte, Brielle, Vierpolders, Rozenburg en Hellevoetsluis en organiseert een groot aantal activiteiten zoals excursies, plantenruilbeurzen, cursussen, lezingen, workshops, open-tuin dagen en de jaarlijkse Kerst-Inn. Daarnaast is de afdeling een van de iniatiefnemers van de Bos & Burchtfair in Oostvoorne.

Als secretaris maak je deel uit van het dagelijks bestuur met voorzitter en penningmeester. 

Werkzaamheden o.a.:

Fungeren als het postadres van de vereniging en als eerste aanspreekpunt. Voorbereiden en notuleren bestuursvergaderingen, voorbereiden en notuleren van één Algemene Ledenvergadering per jaar. Het jaarlijks maken van een sociaal jaarverslag ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering en de verantwoording aan het Landelijke Hoofdbestuur van Groei & Bloei. Afhandelen inkomende en uitgaande post/e-mails.

 Reageer

Secretaris Vrijzinnigen Nederland (7.092)

De vereniging  Vrijzinnigen Nederland heeft als doel mensen die op zoek zijn naar zingeving een plaats te bieden waarin zij inspiratie op kunnen doen.

Zij zoeken een secretaris die de volgende werkzaamheden op zich krijgt:

• Dagelijkse gang van zaken samen met voorzitter regelen
• Deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
• Voorbereiden vergaderingen van het Algemeen Bestuur
• Deelname aan clustervergaderingen/landelijke leden vergadering
• Het verzorgen van de agenda en verslagen van de vergaderingen
• E-mails behandelen en verzenden en zorgdragen voor overige correspondentie
• Beheer van de agenda voor het gebruikmaken van kerkzaal en bestuurskamer
• Het beheer van de leden- en verzendlijsten

Reageer


Bestuurslid voor Stichting Zeeverkenners (7.090)

Afbeeldingsresultaat voor zeeverkenners Brielse meer

De Stichting Zeeverkenners Centrum "Brielse Meer" is op zoek naar een aanvulling in het bestuur.

Als bestuurslid bent U aanwezig bij de 3 vergaderingen van het algemeen bestuur. 2 weken voor de vergadering van het algemeen bestuur vergadert het dagelijks bestuur om de vergadering voor te bereiden. Ook ondersteunt U de overige bestuursleden met raad en daad. Omdat er heel veel met scouts wordt samengewerkt is scouting-ervaring gewenst. Conform het beleid van Scouting Nederland wordt er een VOG (verklaring omtrent gedrag) vereist.

Wat bieden wij:
Een enthousiast bestuursteam en havenmeesters waarmee samengewerkt wordt. Daarnaast wordt U lid van Scouting Nederland, één van de grootste jongeren-organisatie's van Nederland.

Reageer


Voorzitter m/v Ipse de Bruggen (Bagijnhof) (7.089)Afbeeldingsresultaat voor ipse de bruggen


Ipse de Bruggen is op zoek naar een vrijwilliger die één keer per 2 maanden de lokale cliëntenraad kan ondersteunen bij de vergaderingen, en deze vergaderingen kan voorzitten.

De cliëntenraad bestaat uit 4 bewoners van het Bagijnhof die meepraten en meebeslissen over de zaken op het Bagijnhof. Zij hebben bijvoorbeeld een adviserende stem bij sollicitaties, en denken mee over de beslissingen van Ipse de Bruggen en het Bagijnhof.

De vrijwilliger wordt door de coach cliëntenraden ondersteund.

Reageer


Fondsenwerver (7.087)


Het binnenhalen van fondsen, contact onderhouden met bedrijven/personen die d.m.v. die fondsen DZG steunen, informatie verstrekken. 

U bent zelfstandig, organisatorisch, communicatief, sociaal vaardig, enthousiast, representatief, u kunt werken in teamverband, hebt affiniteit met de doelstelling van DZG en kunt goed onderhandelen.

Verder dient u de beschikking te hebben over een auto, pc met internetaansluiting en telefoon.

U vindt het leuk om een belangrijke schakel te worden binnen DZG en hebt een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Reageer


Voorzitter m/v Nederlandse Rode Kruis Voorne Putten (7.086) 

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis logo voorne putten

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Voorne Putten is op zoek naar  een Voorzitter m/v. Gezocht wordt naar iemand die affiniteit heeft met het Rode Kruiswerk en enige bestuurlijke ervaring heeft.              

Het bestuur vergadert 1 x per maand in Brielle (avondvergadering).

Er is een kilometervergoeding, een vrijwilligerscontract

en een verzekering via het Nederlandse Rode Kruis.

Als lid kunt u gratis gebruik maken van de EHBO- en AED cursussen.  

Reageer 

 

Secretaris m/v Nederlandse Rode Kruis Voorne Putten (7.085)

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis logo voorne putten

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Voorne Putten is op zoek naar een Secretaris m/v. Gezocht wordt naar iemand die affiniteit heeft met het Rode Kruiswerk.                                                             

De werkzaamheden bevatten algemeen administratief werk van de afdeling en notuleren bij vergaderingen van het bestuur. Computer is aanwezig.

Het bestuur vergadert 1 x per maand in Brielle (avondvergadering).

Er is een kilometervergoeding, een vrijwilligerscontracten een verzekering via het Nederlandse Rode Kruis.

Als lid kunt u gratis gebruik maken van de EHBO- en AED cursussen.  

 Reageer 


Bestuurslid Platform VG Zuid Holland Zuid (7.084)

Afbeeldingsresultaat voor kansplus

Platform VG behartigt de collectieve belangen van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders  en vertegenwoordigers in de regio Zuid-Holland Zuid.

 Wij beïnvloeden het beleid van de lokale politieke partijen en zorgaanbieders om te komen tot goede zorg voor onze doelgroep. Tevens werken wij in onze regio samen met cliëntenraden en ouderverenigingen rond mensen met een verstandelijke beperking. Ouders en verwanten ondersteunen wij collectief door middel van thema-avonden. 

Wij willen graag ons bestuur uitbreiden daarom zoeken wij bestuursleden. 

                Bestuurslid Platform VG  Zuid-Holland Zuid

Platform VG bestaat uit 5 enthousiaste bestuursleden. Wij vergaderen ongeveer 6  keer per jaar en deze vergaderingen vinden in de avond plaats. Daarnaast organiseren wij per jaar ongeveer 2 thema-avonden. 

Wij zoeken een bestuurslid die:

  • bekend is met de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking
  • zelfstandig en probleemoplossend werkt
  • kennis heeft van het werkveld rond mensen met een verstandelijke beperking

 Ouders, broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking willen wij graag ontmoeten in ons bestuur. 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie maar een goede reis- en onkosten vergoeding is van toepassing. 

U kunt in uw inwerkperiode rekenen op ondersteuning vanuit ons bestuur.

Reageer


Eerste hulpverlener bij festiviteiten (7.082)

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis logo voorne putten
Het Rode Kruis afdeling Voorne Putten zoekt vrijwilligers, vrijwilligers van onmisbare waarde! Iedereen die zich vrijwillig wil inzetten is welkom bij onze afdeling.

Wij bieden de mogelijkheid om ervaring op te doen op het gebied van leidinggeven / coördineren aan een groep vrijwilligers die zich allemaal op hun manier en binnen hun mogelijkheden inzetten voor een ander.

Er zijn ook diverse uitvoerende functies, wilt u bijvoorbeeld evenementenhulpverlener worden of met onze Rode Kruis bus rijden.

Daarnaast hebben wij ook regelmatig tijdelijke projecten, bijvoorbeeld een Tulp voor Hulp, deze projecten duren meestal 2 tot 3 maanden en hierbij kunnen wij ook altijd hulp gebruiken.


Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar: Eerstehulpverlening; met uw mede vrijwilligers de eerste hulp verlenen bij festiviteiten in onze regio (te denken aan 1 april, truckersrondrit et cetera).

Reageer


Hulp bij nieuw op te richten vereniging voor Senioren (7.080)FASV – Federatie van Algemene Seniorenverenigingen


Vanwege het wegvallen van de ANBO hier in de regio, is er een initiatief van een voormalig bestuurslid om voor senioren opnieuw iets op te starten.
Het gaat daarbij om belangenbehartiging en het helpen en regelen van allerlei zaken waar senioren mee te maken krijgen.
Ook overleg met de gemeente zal onderdeel uit maken van deze nieuw op te richten vereniging.

Deze vereniging zal zich dan gaan aansluiten bij het overkoepelende FASV (Federatie Algemene Senioren Vereniging).
Belangstelling? Neem contact op!

Reageer

 

Agent voor de Sea Sound Big Band (7.075)

De Sea Sound Big Band is op zoek naar een Agent/iemand die optredens regelt.

Dit orkest repeteert in het havenstadje Hellevoetsluis. Het heeft een herkenbaar en eigentijds repertoire met een dansbare mix van bekende swing, pop en latin-nummers. Zang speelt hierbij een belangrijke rol. Veel van de arrangementen zijn gemaakt door orkestleider Rob Catlender waardoor het orkest z’n eigen sound heeft.
De Sea Sound Big Band heeft inmiddels 26 jaar ervaring met optredens door het gehele land.
Ze speelden daarbij op talloze recepties en festivals...waren sfeerbepalend bij bedrijfspresentaties en galafeesten...verzorgden de muzikale omlijsting bij feesten en braderieën

Reageer

 

Afdelingsbestuurslid Evenementenhulp Voorne-Putten (7.074) 

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis logo voorne putten

Het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een afdelingsbestuurslid Evenementenhulp. 

Het Nederlandse Rode Kruis biedt noodhulp aan slachtoffers van een ramp of gewapend conflict. Bij een calamiteit in Nederland verleent men Eerste Hulp en medische assistentie. Er wordt opvang, verzorging en contactherstel tussen slachtoffers en familie geregeld. Men bestrijdt eenzaamheid en uitsluiting, ontlasten mantelzorgers en geven een thuis aan ernstig zieke kinderen. Waar natuurrampen dreigen of veel voorkomen, zet men in op rampenvoorbereiding.
Werkzaamheden:
• Geeft richting en sturing aan de afdeling op het gebied van Evenementenhulp en waar van toepassing ook op het gebied van Noodhulp lokaal.
• Stelt (jaar)plannen op in overleg met het bestuur en de portefeuillehouder van het district en bewaakt de inhoud en voortgang van deze werk/jaarplannen van de afdeling op dit gebied
• Coördineert de vrijwilligers in (een juiste uitvoering van) de activiteiten van zijn/haar portefeuille en zorgt voor een juiste match tussen vrijwilligers en activiteiten
• Onderhoudt contacten richting klanten/opdrachtgevers/gemeente
• Signaleert en reageert op kansen en het oplossen van knelpunten op dit gebied
• Zorgt voor een goede samenwerking en afstemming met de portefeuillehouder Noodhulp van het districtsbestuur en met andere afdelingen binnen het district.

Reageer

 

Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie (7.073)

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis logo

Het Nederlandse Rode Kruis zoekt een Afdelingsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie.

Werkzaamheden: richting en sturing geven aan deze afdeling; ontwikkelen en zorgdragen voor een nieuw fondsenwervingsplan en jaarplan in overleg met het bestuur en de prtefeuillehouder, het vertalen van dit plan  naar acties, activiteiten, promotiecampagnes en sponsoractie en het bewaken en toetsen van de voortgang; coördineren van vrijwilligers en zorgen voor een juiste match tussen vrijwilligers en de activiteiten (website NRK, nieuwsblad afdeling, persberichten, huis- aan huis bladen).

Functie eisen: onderschrijven van de grondbeginselen en het beleid; affiniteit met fondsenwerving & communicatie, beschikt over kennis op dit terrein; communicatief vaardig en helder coördineren, adviseren en uitleg geven aan collega's.

Wij bieden u een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een persoonlijk ontwikkelplan via de Rode Kruis Bestuursacademie en een kans om uw kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving.

Vergoeding: reis, onkosten en aansprakelijkheidsverzekering.    

Reageer


Afdelingsbestuurslid Zelfredzaamheid Voorne Putten (7.071)

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis logo voorne putten

Het Nederlandse Rode Kruis zoekt een afdelingsbestuurslid Zelfredzaamheid.

Bent u de "hands-on" bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en coördineren? Kunt u beleid maken en uitvoeren, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige teamspeler die op vrijwillige basis 2 tot 4 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Heeft u een affiniteit met- en een netwerk in Voorne Putten? Dan zoeken wij u.

Werkzaamheden: richting en sturing geven: Zelfredzaamheid, EHBO Extern en bijzondere vakanties; coördineren van nieuwe Rode Kruis activiteiten en de vrijwilligers, opstellen van jaarplannen in overleg met bestuur.

Functie eisen: een enthousiaste, ondernemende, innovatieve, betrouwbare en motiverende persoonlijkheid. Communicatief vaardig, helder adviseren, coördineren en uitleg geven aan collega's. 

Wij bieden u een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een persoonlijk ontwikkelplan via de Rode Kruis Bestuursacademie en een kans om uw kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving.

Vergoeding: reis, onkosten en aansprakelijkheidsverzekering.     

Reageer


Penningmeester regio bestuur Maasdelta (Scouting) (7.063)

Afbeeldingsresultaat voor scouting maasdelta

Regio Maasdelta (Scouting) is op zoek naar een enthousiaste penningmeester.

Scouting staat voor uitdaging! Bij scouting kunnen kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd besteden in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om van alles te ontdekken en te leren.

Regio Maasdelta geeft ondersteuning aan de Scoutinggroepen in de regio. De regio draagt onder anderen zorg voor de kwaliteit van het spel en de deskundigheid van de vrijwilligers.

 Reageer

 

Projectbegeleider voor Internationaal Vrijwilligersproject in Nederland (7.052)

Afbeeldingsresultaat voor internationaal vrijwilligerswerk

Als begeleider ben je, samen met een co-begeleider, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van één van de projecten die SIW deze zomer in Nederland organiseert. Samen met jouw groep internationale vrijwilligers werk je bijvoorbeeld met voormalig daklozen in een kringloopcentrum of verricht je noodzakelijk onderhoud in kwetsbare natuurgebieden.

Als begeleider organiseer je samen met de partnerorganisatie de uitvoer van werkzaamheden, zorg je voor goed contact met de organisatie waarbij het projekt plaatsvindt en ben je verantwoordelijk voor de financiën. Daarnaast zorg je er voor dat iedereen in jouw groep het naar zijn/haar zin heeft, er 's avonds gekookt wordt, laat je jouw groep Nederland zien en leer je elkaars cultuur kennen!

Reageer


Vrijwilliger voor administratie en communiceren met derden (7.019)

Afbeeldingsresultaat voor knowledge & Skills Share

Stichting KNOWLEDGE & SKILLS SHARE die o.a. als doel heeft het verzamelen van gebruikte computers en ziekenhuis materialen voor Afrika, promoten van sistercity relations tussen steden in Nederland en Afrika zoekt voor 3 avonden per week een vrijwilliger voor administratie en communiceren met derden organisaties.

 Reageer


Meedenker die meewerkt (7.017

Afbeeldingsresultaat voor plan nederland logo

Plan Nederland zoekt een vrijwillige medewerker die het leuk vindt om mee te denken over het organiseren van een leuke activiteit maar ook om actief ´met de handen uit de mouwen´ mee te werken. Plan Nederland is een internationale, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie.

Reageer


Organisator evenementen (7.016)

Afbeeldingsresultaat voor plan nederland logo

Plan Nederland zoekt een organisator die het leuk vindt om actief ´met de handen uit de mouwen´ mee te werken aan het succes van evenementen, w.o. Schaatsen en Zwemmen voor Water. Ervaring in het organiseren van evenementen is hierbij belangrijk. Plan Nederland is een internationale, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie.

Reageer


Secretaris en een voorzitter (7.013)

Afbeeldingsresultaat voor veilig verkeer nederland logo

Veilig Verkeer Nederland, afd. Brielle is op zoek naar een secretaris en een voorzitter. De werktijden vinden plaats in overleg.

Reageer


Vluchtelingen begeleiden (7.011)


Bij Vluchtelingenwerk Maasdelta zijn o.a. in Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis vrijwilligers actief die vluchtelingen begeleiden bij integratie in de Nederlandse samenleving. Zij zoeken versterking van het team vrijwilligers. 

Gevraagd: betrokkenheid bij de doelgroep, 2 dagdelen per week beschikbaar, flexibiliteit en bijwonen van vergaderingen. Geboden: werkbegeleiding, onkostenvergoeding, cursussen en WA-verzekering.

Reageer