Menu

Cognitieve Fitness

Cognitieve fitness combineert fysieke inspanning met intellectuele uitdaging en maakt gebruik van bewuste ontspanning. Het wordt o.a. ingezet als een preventieve aanpak in de strijd tegen dementie en richt zich op het behoud en de verbetering van zowel de fysieke als cognitieve vitaliteit.

Cognitieve fitness is leuk, uitdagend en een weg naar een gezonder lichaam en geest!


Fysieke inspanning:

Tijdens de cognitieve fitnesstraining laten we de deelnemers (veel)zijdig en intensief bewegen. Het gaat hierbij veelal om intensieve, kortdurende bewegingsactiviteiten gericht op bevordering van conditie en versterking van de spieren. In de training wordt hier aandacht aan besteed door middel van krachtoefeningen en oefeningen die het uithoudingsvermogen en coördinatie verbeteren. Hierbij wordt de belastbaarheid van de deelnemers stapsgewijs opgebouwd en worden het tempo en de intensiteit van de oefeningen daarop aangepast. Tijdens de training maken we bewust gebruik van partneroefeningen. Het feit dat je moet reageren op iemand anders, stelt hoge eigen aan je aandacht, beoordelingsvermogen en bewegingsprecisie die samen de complexiteit van de oefening nog groter maken.


Intellectuele uitdaging:

Met de jaren neemt het aantal hersencellen af. Het is echter mogelijk dit proces te beïnvloeden. Door de hersenen te prikkelen en zoveel mogelijk gebieden actief te houden blijven de hersenen in het netwerk van hersencellen betrokken, waardoor de kans op afbraak vermindert.

In het geval van nieuwe hersencellen, wat het gevolg is van fitness oefeningen bij cognitieve fitness, geldt er dat deze pas na enkele weken in het netwerk van neuronen op moet worden genomen. Om op te worden genomen in het netwerk, moeten ze wel geprikkeld worden. Indien dit niet gebeurt, zullen de nieuwe neuronen ook weer wegvallen. Hierbij geldt dus het principe ‘use it or lose it’.


Bewuste ontspanning:

Tijdens de cognitieve fitnesstrainingen wordt er tijd genomen om te ontspannen. Wanneer we ontspannen zijn kunnen we beter nadenken en onze hersenen optimaal gebruiken. De deelnemers leren zich te ontspannen door gebruik te maken van diverse ademhalingstechnieken, relaxatietechnieken en mindfulnessoefeningen.


Opbouw cursus:

De cursus is opgebouwd uit 4 blokken. Ieder blok heeft 4 lessen, waarvan de laatste gericht is op herhaling. De cursus duurt 15 weken en duurt 1,5 uur per les.

Blok 1 richt zich op geheugen en concentratie

Blok 2 op logisch denken en ruimtelijk inzicht

Blok 3 op reactievermogen en coördinatie

Blok 4 is gericht op herhaling

Iedere les bestaat uit een warming up, een kern en een cooling down

Tijdens de les worden fysieke inspanning en mentale uitdaging met elkaar afgewisseld. Het schakelen van het ene naar het andere moment speelt hier een rol in (hersenhelften).

In het slotstuk worden er een aantal rek- en strekoefeningen gedaan. Tevens is er ruimte voor ontspanning dmv ademhalingstechnieken en mindfulnessoefeningen. 

Laatste berichten