Menu

Nieuws:

Boedhisme

Elly Roos, (Koffie Tussen De Boeken)
16 november 2018

Koffie tussen de boeken d.d. 12-11-2018

Ondanks diverse voor- aankondigingen in de streekbladen was de opkomst niet groot voor de lezing gegeven door Ruud van Bokhove over Boedhisme. Toch ging hij heel enthousiast vertellen dat hij ongeveer 5 jaar geleden door middel van het lezen van het boek: " Wat de Boedha onderwees" heel veel herkenning ervaarde en daardoor meer wilde weten over de beleving ervan. Zijn allereerste vraag aan de aanwezigen was: "Wie heeft er één of meerdere beelden,  hetzij gekregen want dat is de algemeen geldende filosofie, hetzij zelf aangeschaft in huis?  Waarop een aantal mensen bevestigend antwoordde. 

Boedhabeelden hebben op zich geen waarde maar als je er goed bij voelt is er geen probleem zo legt Ruud uit. Hij zegt wel:

Boedhisme en geluk zijn synoniemen.

Boedhisme is geen religie.

Boedhisme is een levensstijl.

Alle mensen hebben negatieve punten in zich, als je die weg kunt krijgen ben je een Boedha. Als je het 8-voudige pad volgt ben je af van het lijden. De voor de hand liggende vraag werd direct daarop gesteld door een aanwezige: " Wat zijn dan die 8 stappen?"

Stap 1: begrijpen (zorg als je iets leest dat je de inhoud begrepen hebt). Stap 2: denken ( kwets geen levend wezen) Stap 3: spreken Stap 4: handelen ( eerlijke handel drijven) Stap 5: levensonderhoud ( geen werkzaamheden in de wapenindustrie of verdovende middelen verrichten) Stap 6: inspiratie ( het menselijk lichaam eerbiedigen en waarderen) Stap 7: oplettendheid (zorg dat je goed oplet wat je met jezelf doet) Stap 8: meditatie

Na nog wat voorbeelden en vragen kwam deze inspirerende middag ten einde en werd een welgemeend:"dank voor jullie aanwezigheid "uitgesproken.


Reacties