Menu

Nieuws:

Start sloop 20 woningen aan de Wee Weneestraat in Hellevoetsluis

willem landmeter, (Maasdelta-groep)
5 december 2018

De sloop van de 20 woningen aan de Wee Weneestraat stond gepland voor medio 2018, maar de ontheffing van de provincie Zuid-Holland in het kader van de Natuurbeschermingswet heeft wat langer op zich laten wachten. De reden hiervoor was de aanwezigheid van de laatvlieger(vleermuis). Deze week heeft Vlasman Sloopwerken uit Alphen aan den Rijn een start gemaakt met de sloopwerkzaamheden.Start nieuwbouw

Direct na de sloop van de woningen worden er sonderingen uitgevoerd. Sonderingen zijn een methode om het draagvermogen van de grond te kunnen bepalen. Vervolgens kan de exacte maat van de heipalen worden bepaald.

Waal uit Vlaardingen is het aannemingsbedrijf dat de 20 nieuwe woningen gaat bouwen.De nieuwe woningen voldoen aan de Nul op de Meter (NoM) criteria. Dat wil zeggen dat ze niet met aardgas worden verwarmd, maar door middel van een lucht/warmtepomp.
De zonnepanelen op het dak zorgen voor de opwekking van de elektriciteit.

De planning van de oplevering van de nieuwbouw is het vierde kwartaal van 2019.

Reacties