Menu

Stichting Vrijheidsbos Brielle

Het Vrijheidsbos Brielle omvat circa 530 bomen die geplant zijn om iets te herdenken of iets te gedenken. Het verhaal achter het Vrijheidsbos lees je hieronder.

In het jaar 2000 nam Egbert Rietveld, predikant te Brielle het initiatief om te komen tot een plek van bezinning, een bos langs de Brielse Maas.

Hij beschreef dat als volgt;

'In de periode van 2000 tot 2005 is een kaal stuk grond langs de Brielse Maas omgetoverd tot een jong bos, waar op een bijzondere manier bezinning op vrijheid ruimte krijgt. De wens én opdracht, die aan dit project vooraf ging, was in 1995 geformuleerd door het Nationaal Comité 4 & 5 mei: zoek vijftig jaar na de bevrijding van ons land , naar eigentijdse vormen om ook een nieuwe generatie kinderen te betrekken bij de herdenking en viering van deze dag in het begin van de maand mei.'

' In vijf jaar tijd werden 500 bomen geplant. Schoolkinderen, vertegenwoordigers van kerken, bedrijven en maatschappelijke instellingen waren te zien op de jaarlijkse plantdagen. Maar ook een enkeling, opa's en oma's en hun kleinkinderen, hebben de spade in de hand gehad. Jubilea, afscheid van school, geboorte, huwelijk, vriendschap maar ook overlijden vormden een aanleiding tot het planten van een boom.' Het maakt deze plek ook zo bijzonder. Honderden mensen, jong en oud hebben met eigen motieven om te planten het vrijheidsbos gemaakt tot wat het nu is; een monument in het landschap.'

Binnen korte tijd waren de overeengekomen 2 hectare vol geplant en werd ook het aanpalende braakliggende perceel bestemd voor het bos. Er kwam een vijver, prieel en een brug om het bos ook vanaf het fietspad toegankelijk te maken.

'Namen en jaartallen op bordjes bij geplante bomen bieden ook evenveel plekjes voor eigen gedachten en herinneringen. Het merendeel van de gedichten is gemaakt door leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente Brielle. Deze poëziepanelen nodigen uit om eens stil te staan bij de gedachten en dromen van kinderen over vrijheid.'

In de jaren hebben zich een hoop veranderingen voor gedaan in het Vrijheidsbos. Met de gelden verworven door het winnen van de prijsvraag van het Recreatieschap en de provincie Zuidholland, is het bos aanmerkelijk veranderd en ook erg leuk geworden om er met de kinderen naar toe te gaan. Het blijft een unieke plek voor zowel rustzoekers als natuurliefhebbers. In 2016 zijn er informatiepanelen geplaatst en de blotevoetenpaden uitgezet. Tevens zijn alle poëziepanelen vervangen zijn er natuurlijk weer twee keer per jaar in voor- en najaar de werkdagen en tevens krijgen we één keer per jaar nieuwe studenten uit Delft die twee dagen in September onder begeleiding werkzaamheden in het Vrijheidsbos uitvoeren.

Inmiddels is het Vrijheidsbos geworden tot een perfecte locatie voor jong en oud waar men kan wandelen, kan spelen, kan genieten van wat er bloeit en groeit, of op een bank gewoon de gedachten kan laten gaan.

Hieronder een paar beelden van het bos door het jaar heen.

De websites van het Vrijheidsbos zijn:

www.vrijheidsbos.nl en www.vrijheidsbosbrielle.nl

 

Laatste berichten