Menu

Vereniging Maarland Bewoners

Vereniging voor bewoners (en omwonenden) van de straten Maarland Zuidzijde en Maarland Noordzijde in de stad Brielle.

De vereniging heeft statutionair ten doel "Het bevorderen van een goed en aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de bewoners van het Maarland en directe omgeving te Brielle alsmede het ondernemen of bevorderen van activiteiten gericht op behoud en herstel van de historische bebouwing, het stedebouwkundig karakter en de culturele waarde van het Maarland en directe omgeving".

Daarnaast willen wij via buurtactiviteiten de onderlinge sociale contacten in onze buurt verhogen

Als u zich kunt vinden in de doelstelling van de vereniging dan verwelkomen we graag als lid. De contributie is 15 euro per jaar.

Voor het aanmelden als nieuw lid, of voor het veranderen van uw gegevens als bestaand lid, kunt u ons een mail sturen.


 

Laatste berichten