Menu

Hulp geboden:

Boekenruilhulp bibliotheek


Klik en ga naar de volgende stap.

Boeken halen bij de bibliotheek voor mensen die niet zelf naar de bibliotheek kunnen. ( b.v. Omdat de nieuwe bieb nu te ver is )

Ik heb me aangemeld bij de bibliotheek om dit te doen voor leden, maar ik heb het idee dat mensen niet weten dat dit mogelijk is.

Bekijk al het hulpaanbod uit je buurt ยป