Nieuwenhoorn


Nieuwenhoorn behoort tot de gemeente Voorne aan Zee. Dit is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Voorne aan Zee heeft afgerond een totale oppervlakte van 18.983 hectare, waarvan 12.177 land en 6.806 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.182 adressen per km2. Er wonen 33.443 huishoudens in de gemeente Voorne aan Zee en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 17 wijken en 70 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2023 van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot de gemeente Voorne aan Zee.
Nieuwenhoorn is mede bekend door de plaatselijke voetbalvereniging VV Nieuwenhoorn.

Naam

Nieuwenhoorn is genoemd naar de polder waarin het dorp gebouwd is. Deze polder werd op kerstavond 1367 door Machteld van Voorne ter bedijking uitgegeven. Het is de grootste polder van Voorne. Met het gereedkomen van het Kanaal door Voorne werd de polder in twee bijna gelijke delen verdeeld. Het zuidelijke deel van de polder behoort tegenwoordig bij de gemeente Nissewaard, terwijl het noordelijke deel onder de tegenwoordige gemeente Hellevoetsluis valt.

Geschiedenis

De meeste huizen in het dorp Nieuwenhoorn stonden langs de dijk, het dorp zelf bestond eigenlijk alleen uit de Dorpsstraat, met aan beide zijden huizen en ee kerk. De kerk dateert waarschijnlijk uit de veertiende eeuw. Nieuwenhoorn is een van de nieuwlandpolders die in die tijd gesticht werden zoals Oudenhoorn (1355) en Nieuw-Helvoet (1396). In de nieuwlandpolders stichtte men vrijwel direct na drooglegging een dorp met kerken. De bouw van zo'n kerk werd betaald uit opbrengsten van nieuw uit te geven land. Van elke honderd gemeten die er beschikbaar kwamen werd er één bestemd voor bouw en onderhoud van de kerk.Het dorp heeft een eigen korenmolen Zeezicht op de plaats waar voor 1718 al een houten standerdmolen stond.


In 1960 is besloten om het dorp Nieuwenhoorn in te lijven bij de gemeente Hellevoetsluis en nu behoort het vanaf 2023 tot de gemeente Voorne aan Zee. Binnen de gemeente is het dorp anno 2007 onderdeel van de wijk Den Bonsen Hoek/Ravense Hoek/Nieuwenhoorn.


Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwenhoorn