De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de lokale invulling van de wetgeving in het Sociaal Domein. Het gaat hierbij om allerlei zaken die belangrijk zijn voor u als ...
Lees meer
14 0181