Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Samen Leven Samen Koken van Koffie Gemixt zoekt keuken!

7 december 2018Wij, Jamila Sekkouti en Mathilda Sprangers, organiseren regelmatig bijeenkomsten onder de noemer "Koffie Gemixt". Het doel van onze bijeenkomsten is het bij elkaar brengen van mensen. Iedere laatste vrijdag van de maand gebruiken wij hiervoor een ruimte in het wijkgebouw aan de Ploegschaar 13 te Hellevoetsluis. 


In het verleden, toen Jamila werkzaam was bij Vluchtelingenwerk, organiseerde zij daar regelmatig kookbijeenkomsten. Helaas is deze activiteit na een aantal jaren door omstandigheden gestopt. Veel van de toenmalige deelneemsters missen nog steeds het gezamenlijk koken en vragen vaak aan Jamila of deze activiteit niet weer opgestart kan worden. Jammer genoeg biedt de Ploegschaar geen mogelijkheid tot uitgebreid koken. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een keuken!


We zouden graag voor onze nieuw op te starten activiteit "Samen Leven Samen Koken" m.i.v. Januari 2019 één keer per maand een viertal uur gebruik willen maken van een keuken waar we met een groep van ongeveer 15 personen kunnen koken en eten. Omdat we ongesubsidieerde vrijwilligsters zijn kunnen wij helaas geen huur betalen. Het spreekt vanzelf dat we de keuken (en eetzaal?) schoon en opgeruimd achterlaten.


Heb je n.a.v. onze oproep een keuken voor ons ter beschikking, of twijfel je nog en heb je vragen? Neem dan contact op met Jamila jamilasekkouti@icloud.com of met Mathilda misprangers@gmail.com


Deel dit bericht!