Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Dagboek van een burgemeester in crisistijd


In deze onzekere en verwarrende periode, vindt u het misschien interessant om te lezen wat er achter de schermen van het Stadskantoor allemaal gebeurt. Ik wil u daar graag met enige regelmaat over informeren. Het Stadskantoor is bijna helemaal leeg, maar niet helemaal. Vrijwel alle medewerkers zijn naar huis gestuurd en werken vanuit huis. Gelukkig kan bijna iedereen vanuit huis inbellen in het gemeentelijke systeem en dus alle mail en bestanden onder handbereik houden. De servicebalie is - zij het beperkt - nog steeds open en alle mails en telefoontjes aan de gemeente worden nog afgehandeld. De dienstverlening proberen we dus zo goed als mogelijk voort te zetten. Wel gaat alles wat trager en het is onder de gegeven omstandigheden ook lastig om andere instanties te bereiken die je soms nodig hebt om zaken af te handelen. Vergaderen gebeurt steeds meer met videoconferentie en conference calls, die het mogelijk maken elkaar groepsgewijs via de telefoon te spreken en te overleggen. Een ontwikkeling waar we ineens heel veel ervaring mee opdoen. De buitendienst van de gemeente werkt nog stug door, al kunnen kwetsbare medewerkers uiteraard thuis blijven. Het groenonderhoud en de milieustraat op de Gemeentewerf zijn nog in functie. Dat is maar goed ook want heel veel mensen zijn thuis aan het klussen en opruimen geslagen. Voor de meeste medewerkers van de Dukdalf/BRES en het Dijckhuis is er momenteel helemaal geen werk. Alle voorstellingen en sportactiviteiten zijn immers stopgezet, evenals de bibliotheek. Dat stelde ons onder andere voor de vraag hoe we de zogenaamde flexmedewerkers financieel kunnen ondersteunen. Dit zijn zogenaamde oproepkrachten met een 0-urencontract, die hun inkomen dreigen te verliezen als ze niet hoeven worden ingezet. Gelukkig lijkt daar een oplossing voor op handen te zijn. 

Sinds bijna 2 weken is er een crisisteam binnen onze gemeentelijke organisatie gevormd. Ik heb daar de leiding over en blijf ook verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, waaronder ook de bevolkingszorg. Het hoogste gezag berust conform de landelijke noodverordening die in iedere regio is afgekondigd echter bij de regioburgemeester, Ahmed Aboutaleb. Hij kan mij eventueel dwingend maatregelen voorschrijven, als ik daar zelf al niet toe overgegaan ben of weiger om een afgesproken maatregel uit te voeren. Zover zal het zeer waarschijnlijk niet komen. De burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn afgelopen twee weken al drie keer voor een extra crisisvergadering in Rotterdam bijeen geroepen. Op 23 maart gaat dat weer gebeuren. Afgesproken is om steeds één lijn te kiezen en elkaar zoveel mogelijk te volgen in de uitvoering van de maatregelen. Toch zijn er voortdurend kwesties geweest waarover nader beraad nodig was om tot een gezamenlijke uitvoering te komen. Het wel of niet openhouden van de kleine markten was zo'n kwestie, het oproepen van vakantiegangers niet naar de campings en vakantieparken te komen en hoe om te gaan met restaurants die gesloten moeten worden maar zich tot afhaal- of bezorgrestaurant omvormen. Gelukkig is er steeds een gemeenschappelijke opvatting gekomen en is onze regio de uitvoering van de landelijke richtlijnen in alle gemeenten hetzelfde. 

In het lokale crisisteam in Brielle zitten behalve ikzelf, wethouder Van Ravenhorst (onderwijs, welzijn, jeugd, sport en ouderenzorg), gemeentesecretaris Van Waart (die zelf ook voortdurend in contact staat met alle regionale gemeentesecretarissen), medewerkers van Openbare en Veiligheid en Bevolkingszorg en Vergunningen en Evenementen, het hoofd van de sector Dienstverlening en P&O en het hoofd van de sector Samenleving, en onze senior-communicatieadviseur. Het Crisisbeleidsteam komt twee keer per week bij elkaar. Hier worden allerlei zaken besproken die we moeten regelen. En dat zijn er enorm veel. Je realiseert je pas in deze omstandigheden wat er allemaal komt kijken om te zorgen dat de landelijke en regionale crisismaatregelen goed bekend worden gemaakt en dat onze inwoners, ondernemers, scholen en andere organisaties zich er ook aan houden. Er is heel veel contact met de vertegenwoordigers daarvan, evenals met organisatoren van evenementen die in maart en april op de kalender stonden en die helaas niet door konden gaan. Gelukkig is iedereen zich enorm bewust van de grote verantwoordelijkheid die we met zijn allen hebben om ons land door deze Corona crisis heen te helpen. In alle gevallen bereiken we consensus over wat te doen met activiteiten die niet meer plaats kunnen vinden. Het allermoeilijkst vond ik wel de beslissing om 1 April niet door te laten gaan. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar bestuur van de 1 April Vereniging en ik zelf waren het al snel eens dat het doorgaan onverantwoord zou zijn. Later werd dat door de uitbreiding van de noodverordening tot 6 april ook nog eens bevestigd. Ook het niet-doorgaan van de Matthäus Passion, mooie - uitverkochte - voorstellingen in het Brestheater, diplomazwemmen en noem maar op, is natuurlijk bijzonder spijtig. Binnen het Crisisteam denken we na of de evenementen die na 6 april en in mei zijn gepland wel door kunnen gaan. Die vraag heb ik ook bij de organisatoren neergelegd. Daaronder vallen dus ook het Bevrijdingsfestival (1-6 mei) en alle extra activiteiten rond 75 Jaar Vrijheid die op stapel staan. Hoe we de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen, dit jaar op 24 april, gaan uitvoeren en de Dodenherdenking op 4 mei, is nog in beraad. Bijna zeker is dat het Herdenkingsconcert op 4 mei in de Catharijnekerk ook niet door zal kunnen gaan als de omstandigheden niet beter worden op korte termijn. 

Ik hoop daarover in mijn volgende bijdrage aan Fijn je te Zien te berichten. "Houdoe" zou ik op zijn Nijmeegs willen zeggen. Houd je goed en let wat extra op elkaar. Probeer de goede zin te bewaren en geniet van de kleine dingen die het leven mooi maken. 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.