Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Mathilda en Jamila Koffie Gemixt
21 januari 2019

Nieuws van ons Kringgesprek

Maandag 14 januari j.l. heeft er weer een kringgesprek plaatsgehad in het wijkgebouw aan de Ploegschaar 13 te Hellevoetsluis. Deze keer was een zestal mensen met diverse religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden aanwezig. Het gespreksonderwerp was 'de zelfregulering van de maatschappij', m.a.w. : wat gebeurt er wanneer geld afgeschaft wordt? 

Vóór geld werd uitgevonden ruilden mensen goederen en diensten met elkaar. Men leefde in kleine gemeenschappen waarin sociaal contact cruciaal was om te kunnen overleven. Men was dus in grote mate afhankelijk van elkaar. Met het groter worden van de gemeenschappen verscheen er een ander ruilmiddel: geld. Dit geld zorgde ervoor dat mensen onafhankelijker werden van elkaar, en samenlevingen werden minder sociaal. 

Zowel de bijbel als de koran onderkennen het gevaar van de macht van geld waarschuwen voor de negatieve gevolgen hiervan. Het lijkt of tegenwoordig alles om geld draait: oorlogen worden er om begonnen, de pharmaceutische industrie beschouwt een genezen patient als een verloren klant en mensen worden niet meer omschreven naar aanleiding van hun uiterlijk of karaktereigenschappen, maar naar de auto waarin zij zich verplaatsen. Geld maakt onze maatschappij onmenselijker. Wereldwijd is er langzaamaan de bewustwording aan het ontstaan dat de verhoudingen van het klimaat en de economie ernstig verstoord zijn. Hoe kunnen wij als maatschappij ervoor zorgen dat de wereld weer meer in evenwicht komt? We zullen terug moeten naar een manier van leven waarin we zuiniger omgaan met de wereld waarin we leven, een wereld waarin we teruggaan naar die saamhorigheid en menselijkheid die voor de kleinere gemeenschappen van vroeger zo kenmerkend was. Alleen zo kunnen we onze nakomelingen een leefbare wereld nalaten. De natuur overleeft wel zonder mensen, maar overleeft de natuur de mensheid wel? 

We zijn het er met ons zessen over eens: ieder van ons beschikt over de capaciteiten om voor verandering te zorgen. Hoe? Door het planten van een zaadje door met mensen gesprekken aan te gaan over onze zorgen. Door minder bezig te zijn met het vergaren van spullen, en door ons gedrag te laten zien dat we zorgvuldig omgaan met de wereld waarin we leven. In ons eentje kunnen we veel: het planten van een zaadje voor een gezonde toekomst voor onze nakomelingen b.v.