Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

U rijdt te hard! (of toch niet?)Je hoort het zo vaak en daarbij lees je het ook nog ! Er wordt geracet in de bebouwde kom van de gemeente. Maar is dit werkelijk zo? Als je Facebook dient te geloven is geheel Hellevoetsluis in een auto asociaal, echter ik geloof Facebook in het geheel niet. Dezelfde personen die hun zegje doen op een " veilig" platform dat sociale problemen omhoog brengt. Nee, ik kijk even wat zorgvuldiger naar de problematiek en ga mensen bevragen in de openbare ruimte. Gelijk ontstaat een veel genuanceerder beeld, er wordt nagedacht en beredeneerd wat er verkeerd gaat of juist goed gaat!

Laten we de "racebaan" in de Kooistee als voorbeeld nemen. een asfaltweg, doorgaand verkeer in de vorm van een ring om woonwijk Vlinderbuurt, scheepvaart en bomenbuurt. Woonwijken aan de rand en met een uitvalsweg naar de Farm Frites. 

De wegindeling is als volgt, trottoir, fietspad en rijbaan gescheiden. Aangevuld met oversteekplaatsen voor fietsers voor voetgangers, fietsen. Daarbij obstakels in de lengte zoals versmallingen om de snelheid te remmen. Natuurlijk aan de zuidkant 2 rotondes die ook de snelheid bij het winkelcentrum drastisch beperken.

Het verkeer op die weg is onderhevig aan geweldige snelheidsverschillen door de gebruikers van de rijbaan. Te weten lijnbussen, vrachtwagens van "de Farm", personen wagens, bestelbusjes, bromfietsen, snorfietsen en invalide voertuigen zoals de scoot mobiel. Voor gebruikers gelden respectievelijk de maximum snelheden 50, 30 en 15 km/h.

Scholen in de wijk(en) trekken jeugdig verkeer waarvan de ouders het nooit vertrouwen. Er wordt te hard gereden! Waarop de ouder het kind met de auto naar school brengt, of de ( elektrische) fiets. Nu is snelheid schatten een van de moeilijkste dingen die er is. Als een voertuig wat klein is 50 rijdt, en deze een fietser inhaalt op de goede manier ervaart men het snelheidsverschil van 35km/h als hard. Erger wordt dit als dit een vrachtwagen betreft, de inhaalduur is langer en de windverplaatsing is ook een factor om rekening mee te houden. je voelt je dan gewoon niet prettig. Het snelheidsverschil is echter dezelfde. De regels zijn niet overschreden. Toch rijd de vrachtwagen als een dolle te hard. Het is het POV en de ervaring. Hier geldt maar een oplossing en dat is de weginrichting. Trek de verkeersdeelnemers op dat stuk weg uit elkaar! Maar de wetgever gebruikt juist de zwakkere deelnemer om die snelheid omlaag te brengen. Bizar verkeersbeleid hoor ik u roepen. Toch in het geheel logisch als men van een sociaal gebeuren uitgaat. Verkeer is een samenspel van weggebruikers met hulp van regelgeving. Het moeilijke eraan is dat regels niet altijd beheerst worden en dan wordt een beroep gedaan op logisch verstand. Het verkeersinzicht! Bij een kind is dat anders dan bij een senior. Gebreken spelen een rol, maar ook onkunde.

Hebben we niet allemaal geleerd bij het oversteken, KIJK LINKS dan RECHTS en dan weer naar LINKS? De jeugdige kan zich makkelijker vergissen in afstand en snelheid dan de senior. Een gaatje pakken is dan sneller gedaan. Belangrijk is de ongeschreven regel: "Dit kan net!" Dan erachter denken "NIET" Als instructeur voor de personenwagen heb ik ondervonden dat twijfelen dodelijk kan zijn, maar ook verkeerde vriendelijkheid in het verkeer is een oorzaak van letsel bij de zwakkere verkeersdeelnemers. Een kind laten oversteken op een rijbaan waar geen oversteekplaats is en dan even stoppen. Ik zag dat in Rotterdam op de Zaagmolenstraat. Een andere auto boorde zich in de stilstaande wagen die doorschoot en het kind aanreed. Grote materiële schade en een zwaargewond kind. De gereden snelheid? 50 km/h! Dus dat handgebaar "LOPEN" laat dat achterwege, want je vergeet dat spiegeltje en die achteropkomer en inhaler. Hier is verwachtings-patroon en vriendelijkheid in conflict geraakt met alle gevolgen van dien.

Te hard rijden is vanuit het gezichtspunt van de deelnemer een feit, maar meten is weten en gezien de constructie van de voorbeeldweg een onmogelijkheid. ( uitzonderingen daargelaten). Politie meet aan de hand van geijkte apparatuur, de (ervaren) verkeersdeelnemer meet aan de hand van weeginterieur. 2 seconden is 15 meter ( 50 km/h) dus van lantaarnpaal tot lantaarnpaal. een brommer mag max 30, maar rijd 45 km/h (of harder) die remt dus een personenauto want rechts rijden is levensgevaarlijk. Ruimte nemen en inhalen voorkomen is dan het credo van de bromfietser.

De gemeente gaat heel serieus in op snelheid begrenzen, helaas zie ik wel dat er lapmiddelen worden toegepast. Een drempel! Een 30km/h zone. Dan is het veilig! SCHIJNVEILIG dat dan wel weer, handhaving wordt niet aan gedaan of mondjesmaat. De portemonnee is dan weer heilig want waarom veel geld erin steken? Kijk in Nieuwenhoorn, te hard rijden! Wie bedacht heeft adviesborden 30km/h te plaatsen moet gedacht hebben. We geven ze hun zin maar toch ook niet, want advies mag je negeren toch? Inderdaad, maar de werkelijke oorzaak bestaat nog steeds. Metingen hebben aangetoond dat 50 haalbaar is en in samenwerking met de versmallingen worden verkeersstromen weggedrukt met alle gevolgen van dien. Fietsende kinderen zijn vogelvrij, de weg is te smal om veilig te passeren met een personenauto. Met lage snelheid voorbijgaan van een fietser en dan moeten uitwijken voor een andere verkeersdeelnemer levert meer conflicten op!

Te hard of niet te hard? Het zou de gemeente Hellevoetsluis sieren te stoppen met inrichten van 30km/h zones. Beter is te kijken en woonerven in te richten. Zo pakt men ook het parkeren aan, niet alleen de snelheid die dan stapvoets moet zijn. Fietspaden en rotondes zijn een ander verhaal. Een simpele oplossing die spotgoedkoop is: laat het fietspad overvloeien in de rijbaan 15 meter voor de rotonde. Dit om fietsers  tussen het overige verkeer te laten rijden. De verplichte rijrichting van de rotonde te handhaven voor alle bestuurders. Zo is het duidelijk op wat voor weggedeelte je rijd, de fietser is zichtbaar, de snelheid minimaal. Naast de fietser rijden gebeurd dan eigenlijk niet meer waardoor de dode hoek is opgeheven van de personenauto of vrachtwagen.

Dan het voorbeeld zoals ik hierboven noemde van de Zaagmolenstraat in Rotterdam. Een vergelijkbare situatie is er op "De Sprong". Eerder is dit een gewezen olifantenpaadje geweest. Nu een oversteekplaats waar de fietser en voetganger geen voorrang geniet. Door uitdagend jeugdig gedrag en verkeerde vriendelijkheid van automobilisten die zomaar stoppen, een zeer gevaarlijke kruising met ongevallen en bijna ongevallen. De reden? Fietsers in bepaalde gebieden de plicht van voorrang geven ontnemen. Hierdoor ontstaat verwarring. Ook verwarrend is de situatie van een voorrangskruising dierenriem/trambaanpad. Hier ligt een verkeersteken op de weg genaamd VOP ( zebrapad) de fietser dient te wachten, maar geniet vrije doorgang als hij afstapt en beweegt naast de fiets over dit VOP. bestuurder of voetganger? De situatie conflicteert. Gevolg? Al 2 aanrijdingen dit jaar met bromscooters en voetgangers.

In het normale gedrag op de weg is te hard rijden niet echt mogelijk. Het is een onderbuikgevoel wat de gemeente op het verkeerde been zet. De maatregelen die genomen worden zijn niet effectief en verwarrend. Als de gemeente echt wil meedenken en meewerken op verkeersgebied haalt ze alle voorrangsborden weg, gaat over op verkeersstromen samen te voegen op rotondes (verkeerspleinen) en de verplichte rijrichting te handhaven. Want de fietser/bromfietser die op een gelijkwaardige (verharde) weg rijdt behoort van rechts voorrang te krijgen. Deze regel is namelijk veranderd en maakt geen onderscheid meer tussen motorvoertuig en fiets. En wat betreft kruising "De Sprong"? Sluiten maar! Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en heft het legaal gemaakte olifants-paadje op!

Dr.Snuggles

blogger urubin.com


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.